Sober event Ideell förening

Sober Event Ideell förening är en icke vinstdrivande förening som vill skapa äkta upplevelser fria från alkohol och andra droger. Vi arbetar med att planera och arrangera olika typer av upplevelser för föreningar, företag och privatpersoner. Vi gör flera olika verksamheter kopplat till event men har speciellt fokus på teambuilding och gruppaktiviteter.

 

Äkta upplevelser som utmanar normer
All verksamhet som vi gör är naturligtvis fri från alkohol och andra droger. Vi vill utmana de normer som finns när det gäller kopplingen mellan event och droger. Vi vill att både unga och vuxna ska ha tillgång till roliga, spännande och värdefulla aktiviteter som är fria från inblandning av alkohol eller alkoholindustrin.

 

Äkta upplevelser för ett bättre samhälle

Det är viktigt att unga har något värdefullt att engagera sig i. Vi vill att fler unga ska trivas, känna att de är delaktiga, att de kan på verka och har möjlighet att skapa sin egen meningsfulla fritid. Därför arbetar vi aktivt med att stödja verksamheter där unga kan delta och utvecklas.

Vi skapar event, upplevelser och gruppaktiviteter för företag, organisationer, föreningar och vem som helst. Genom att anlita oss får deltagarna verksamhet som garanterat bygger på demokrati, solidaritet och nykterhet. Genom att välja våra aktiviteter stöds också vårt arbete med att skapa ännu mer verksamhet för unga.

 

Med basen i demokrati, solidaritet och nykterhet  

Bakom Sober Event Ideell förening står IOGT-NTO-föreningen Vätterns ros och Jönköpings distrikt av Ungdomens Nykterhetsförbund. I Sober events styrelse finns representanter som de två medlemsorganisationerna utsett. 

 

Verksamhetsledare

Sober Events verksamhet drivs av utsedda verksamhetsledare.

Jonas Larsson

jonas@soberevent.se
0733-72 62 62
 

Jim Gustafsson

jim@soberevent.se
0703-70 15 00

 

Styrelse

Föreningen styrs strategiskt av en styrelse med ledamöter som valts av de två medlemsorganisationerna.

Ordförande

Elisabeth Björefeldt
 

Ledamöter

Henrik Yxing
Marcus Artursson
Jane Segerblom
Erik Levin