UTBILDNINGAR

Vår bakgrund finns i att stötta föreningar och ideella krafter. Det arbetar vi hela tiden vidare med. Vi använder vår stora erfarenheter från civilsamhället till att erbjuda utbildningar och program för föreningar, projektgrupper, ungdomsråd och organisationer.

Vårt arbete med att stötta ideellt engagemang samlar vi under namnet  Engagemangslabbet. Inom det området erbjuder vi utbildningar, metoder och material skapade specifikt för ideella krafter.

Engagemangslabbet är ett samlingsnamn för Sober Events arbete med att stötta föreningar och organisationer med utbildningar, metoder och aktiviteter. Med erfarenheter från många års arbete i civilsamhället har vi skapat en uppsättning utbildningar som föreningar och organisationer ofta behöver.

STRATEGI OCH PLAN

Strategidagar är ett perfekt sätt för en styrelse, projektgrupp eller förening att komma igång med sitt arbete.  

En blandning av föreläsningar, övningar, samtal och eget arbete får gruppen att bearbeta sitt samarbete, lägga upp mål, prioritera och skapa planer. 

FÖRENINGSKURS

Det kan finnas utmaningar med att starta och driva en förening. Vi har erfarenhet av att starta och stötta föreningar med främst unga.

Med föreningskursen får styrelsen och medlemmarna chansen att komma igång, hitta sina roller, sätta upp mål och lägga upp planer för framtiden.

LEDARUTBILDNING

Med vår utbildning kan en styrelse, grupp, förening eller organisation komma lite längre med sitt arbete med att leda, ta hand om medlemmar och hålla igång verksamhet.

Utbildningen består av samtal, övningar och föreläsningar samt verktyg som gör arbetet med att engagera lättare.

STRATEGI OCH PLAN

Alla föreningar och grupper behöver kunna synas och göra skillnad. Det kan handla om att påverka inom organisationen, i samhället eller låta alla  veta att föreningen finns.

Denna utbildning fokuserar främst på att påverka genom samtal och hur det går till att förändra sin omgivning.

STRATEGIDAG

KICKSTART FÖR STYRELSE OCH GRUPP

En perfekt dag där en styrelse, en projektgrupp eller en förening att komma igång med sitt arbete. Det kan vara en ny grupp, en nyvald styrelse eller en styrelse som ska komma igång ett nytt år.

Dagen är en mix av föreläsningar, samtal, övningar och eget arbete. Gruppens medlemmar får bearbeta hur de funkar ihop, vilka förväntningar de har på varandra och hur de ska samarbeta. De får utgå från styrdokument och analysera nuläget, förtydliga mål, prioritera och planera för framtiden.

Efter dagen har gruppen kommit lite närmare varandra, är överens om spelregler och har en tydlig handlingsplan att utgå ifrån i sitt framtida arbete.

GRUNDINNEHÅLL

Aktiviteten innefattar sex timmar där gruppen får stöd av en ledare med erfarenhet av föreningar, projekt och planering.

Ämnen för dagen är bland annat gruppens spelregler, deltagarnas förväntningar, lägesanalys, smarta mål, prioritering, planering och ansvarsfördelning.

HANDLINGSPLAN

Resultatet blir en handlings-plan. Deltagarna får också ett behändigt häfte med inspiration för det fortsatta arbetet.

800 kr

per person

inkl. moms

vid beställning med
flera grupper (15-25 pers.)

Inkluderar dagens innehåll med ledarledda pass, övningar, material och inspirationshäfte. Paket med lokal, lunch och fika kan bokas särskilt. 

6500 kr

per grupp

inkl. moms

för enskild grupp 5-10 pers.

Inkluderar dagens innehåll med ledarledda pass, övningar, material och inspirationshäfte. Paket med lokal, lunch och fika kan bokas särskilt.

föreningskurs

utbildning FÖR STYRELSE

En utbildning som fokuserar på hela styrelsens arbete. Fokus ligger på att ledamöterna ska hitta sina roller och skapa en stabil grund för arbetet.

Det börjar med en inspirationsdag där föreläsningar blandas med övningar, samtal och eget arbete. Den låter gruppen komma närmare varandra genom att diskutera roller, ansvar och förväntningar. Den utgår också från stadgar och arbetsplan och ger gruppen möjligheten att komma igång med tydliga mål, prioritering, ansvarsfördelning och handlingsplaner.

Arbetet fortsätter på hemmaplan där styrelsen genomför ett antal träffar utifrån en handbok med övningar, uppgifter och samtalsämnen. Under tiden har styrelsen tillgång till en handledare.

GRUNDINNEHÅLL

Utbildningen börjar med en inspirationsdag på åtta timmar där ämnen som samarbete, förväntningar, rollfördelning, smarta mål, prioritering, planering och ansvarsfördelning tas upp.

HANDBOK INGÅR

Styrelsen får en handbok och material för att på egen hand genomföra övningar, samtal och uppgifter.

FLERA TRÄFFAR

Styrelsen genomför fem till sex träffar. De har tillgång till en handledare som kan kontaktas för stöd och som kan göra besök.

FORTSÄTTNING

Programmet kan knytas ihop med en andra kursdag som kan genomföras med andra styrelser för utbyte av idéer och erfarenheter.

9500 kr

per grupp

inkl. moms

för enskild styrelse eller grupp på 5-10 pers.

Inkluderar kursens innehåll med ledarledda pass, övningar, material, inspirationshäfte och stöd av handledare. Paket med lokal, lunch och fika kan bokas särskilt.

ledarutbildning

utbildning FÖR gruppmedlemmar

Detta är en utbildning för hela grupper, medlemmar eller personer som vill ta en ledande roll. Det är sällan som ledare kan skapa förändring i en grupp på egen hand. Det har visat sig bättre att fokusera på att utveckla hela grupper eller gruppmedlemmar.

Denna tredagarsutbildning är en spännande mix av föreläsningar, diskussioner, övningar och upplevelser. Den innehåller pass som kretsar kring engagemang, bra samtal, inkludering, gruppdynamik och ledarskap.

Ambitionen är att deltagarna efter utbildningen ska ha grundläggande koll på hur grupper fungerar, hur de själva blir mer värdefulla gruppmedlemmar och få verktyg för att få igång grupper på hemmaplan med en handbok med samtalsämnen och övningar.

GRUNDINNEHÅLL

Utbildningen pågår oftast från fredag kväll till söndag eftermiddag. Den genomförs som en internatutbildning där deltagarna finns på plats hela tiden. Den tar upp ämnen som gruppdynamik, ansvar, engagemang och , ledarskap. Den innehåller föreläsningar, övningar, uppgifter och även upplevelser för grupper.

HANDBOK INGÅR

Deltagarna får en enkel handbok som både påminner om det som tagits upp på utbildningen och ger tips på hur grupper på hemmaplan kan inspireras.

FORTSÄTTNING

Utbildningen kan fördjupas med handledda uppgifter på hemmaplan, återträffar och en andra utbildningshelg.

Kontakta oss

det finns många möjliga
lösningar med antal grupper, antal träffar och innehåll.

Paket med kost, logi och lokaler kan bokas särskilt.

STRATEGIsatsning

program för STYRELSEr OCH GRUPPer

Detta program är en unik möjlighet för styrelser, projektgrupper eller föreningar att komma igång med sitt arbete. Det kan vara en nya grupper, nyvalda styrelser eller styrelser som ska komma igång för ett nytt verksamhetsår.

Programmet inleds med en inspirationsdag som är en mix av föreläsningar, samtal, övningar och eget arbete. Grupperna får därefter material för att arbeta vidare på egen hand under ett antal träffar. Under hela tiden har de tillgång till en handledare som kan kontaktas för tips, testa idéer och besök hos gruppen.

Programmet kan knytas ihop med en avslutande framtidsdag där grupper kan utbyta idéer och erfarenheter samt få ny inspiration. Som resultat av programmet har grupperna blivit tajtare, har tydliga spelregler och har tydliga handlingsplaner att utgå ifrån i sitt framtida arbete.

GRUNDINNEHÅLL

Satsningen börjar med en inspirationsdag på åtta timmar där ämnen som spelregler, förväntningar, lägesanalys, smarta mål, prioritering, planering och ansvarsfördelning tas upp.

HANDBOK

Grupperna får en handbok och material för att på egen hand genomföra övningar, samtal och uppgifter.

FLERA TRÄFFAR

Grupperna genomför fem till sex träffar där de arbetar vidare. Grupperna har tillgång till en handledare som kan kontaktas för stöd och som kan göra besök.

FORTSÄTTNING

Programmet kan knytas ihop med en framtidsdag tillsammans med andra grupper för utbyte av idéer och erfarenheter.

Kontakta oss

det finns många möjliga
lösningar med antal grupper, antal träffar och innehåll.

Paket med kost, logi och lokaler kan bokas särskilt.

påverkansdag

inspirationsdag för påverkan

Nästan alla föreningar, projektgrupper och styrelser behöver på olika sätt påverka sin omgivning och visa vad de tycker. Det kan handla om att påverka i sin egen organisationen, bilda opinion eller driva politiska frågor i samhället.

Denna utbildningsdag är en bra början för att komma igång med sitt påverkansarbete. Dagen är en mix av föreläsningar, övningar, samtal och eget arbete. Under dagen behandlas ämnen som grupper, omvärldsbevakning, demokrati, solidaritet, argumentation, prioritering och planering.

Dagen ger gruppen en bra bild av hur de kan förvandla sina tankar, mål och visioner till tydliga mål och handling.

GRUNDINNEHÅLL

Aktiviteten innefattar sex timmar där gruppen får stöd av en ledare med erfarenhet av föreningar, projekt och planering.

Ämnen för dagen är bland annat gruppen, demokrati, solidaritet, argumentation, idéstorm, prioritering och planering.

HANDBOK INGÅR

Resultatet blir en hand-lingsplan. Deltagarna får också ett behändigt häfte med inspiration för det fortsatta arbetet.

800 kr

per person

inkl. moms

vid beställning med
flera grupper (15-25 pers.)

Inkluderar dagens innehåll med ledarledda pass, övningar, material och inspirationshäfte. Paket med lokal, lunch och fika kan bokas särskilt. 

6500 kr

per grupp

inkl. moms

för enskild grupp 5-10 pers.

Inkluderar dagens innehåll med ledarledda pass, övningar, material och inspirationshäfte. Paket med lokal, lunch och fika kan bokas särskilt.